De aanval
Een week of 6 geleden lag Sammie rustig in het zonnetje in haar eigen achtertuin te slapen. Haar rust werd wreed verstoord door een loslopende hond die haar helaas beschadigde door haar wild in de bek te nemen. Sammie was een kat van 16 jaar die tot dat moment een gezond leven had gehad.

Het dier werd in slechte conditie met spoed binnengebracht en nader onderzoek wees uit dat het dier in shock was en veel pijn had en benauwd was. Het dier werd opgenomen en met pijnstilling en een infuus behandeld. Ook bleek uit de röntgenopnamen dat er een breuk was opgetreden in het voorste deel van de onderkaak én een breuk in het achterste gedeelte van de onderkaak. Tevens waren er forse zwellingen en bloeduitstortingen in de keel aanwezig. Door alle zwellingen bleef de tong uit de bek hangen. Uit bloedonderzoek bleek dat de nierfunctie onvoldoende was, mogelijk het gevolg van de shocktoestand.

De voorste kaakfractuur werd gerepareerd door middel van een onder narcose aangebracht staaldraadje (cerclagedraad) over de breukdelen heen terwijl de achterste fractuur door de gecompliceerdheid alleen met rust kon genezen. Tijdens de ingreep werd een slokdarmsonde ingebracht. Via deze sonde was het mogelijk het dier langdurig te dwangvoederen zodat het lichaam weer zou kunnen herstellen, dit zou thuis kunnen gebeuren. Door middel van pijnstilling, antibioticum en veel goede verzorging door de eigenaar namen de krachten van het dier weer snel toe. De tong nam langzamerhand weer de oude positie in.

Na 3 weken kon de slokdarmsonde verwijderd worden en was het lichaamsgewicht weer fors toegenomen, het dier at en dronk zelf weer en was weer zelfredzaam. Sammie maakte weer een tevreden indruk zoals voorheen.