Het gebeurt regelmatig dat dieren, vooral honden, zaken opeten die daar niet voor bedoeld zijn. Van speelgoedpoppetjes, nylonkousen, spareribs, bouten en metalen vleespennen tot gewichten van ouderwetse weegschalen hebben wij in de loop der jaren operatief moeten verwijderen. Tot zover de zaken die in het maag-darmkanaal terechtkomen al of niet met goede afloop. Bij de kat is de ingeslikte grasspriet berucht die meestal zonder restschade, onder narcose, verwijderd kan worden. Deze zit dan met weerhaakjes vast in de keel- en neusholte en veroorzaakt braakklachten en niesklachten.

Van een andere orde zijn die zaken die wel doorgeslikt worden, maar vastlopen in de slokdarm. Het gedroogde varkensoor met de gedraaide dikke gehoorgang er nog aan, is daar berucht in. De hond kauwt heerlijk op het gerookte en gedroogde oorschelpje en slikt het harde laatste deel soms helemaal door. Boven het hart is de slokdarm te nauw om het varkensoor te laten passeren en het loopt vast. Als het langer dan enkele uren vast zit is het gevaar aanwezig dat de slokdarm beschadigt en chronisch vernauwt door het ontstaan van bindweefsel.

De verschijnselen zijn onrust, braken en niet willen eten. Vaak is het verhaal duidelijk dat de klachten zijn ontstaan na het opeten van het oor en kan ingegrepen worden. Het voorwerp kan in de meeste gevallen door een gespecialiseerde endoscopist onder narcose verwijderd worden, maar soms lukt dat niet. In een dergelijk geval moet het voorwerp via een borstkasoperatie verwijderd worden. Vandaar dat wij in dit soort gevallen verwijzen naar een diergeneeskundige specialistenkliniek.

pup met botONS ADVIES is selectief te zijn met het aanbieden van kauwbotten en beducht te zijn op het laten slingeren van gewilde voorwerpen zoals eerder genoemd. Tegenwoordig is er een keur aan kauwbotten te koop. Ons advies in deze is het dier een zo groot kauwbot aan te bieden dat zelfs het laatste stuk niet kan worden doorgeslikt en dit dan ook op tijd weg te gooien.