Sinds 2011 is de veiligheid in onze kliniek verhoogd door de aanschaf van een AED (automatische externe defibrillator). Wij volgen als team reanimatie-training onder de bezielende leiding van Jim Berssenbrugge, ambulanceverpleegkundige.

Als iemand ineen zakt moet er eerst 10 seconden gecontroleerd worden of de persoon aanspreekbaar is en of er nog ademhaling aanwezig is. Zoniet, dán kan er gestart worden met reanimeren nadat éérst 112 is gebeld. De AED wordt aangesloten en de gesproken gebruiksaanwijzing wordt gevolgd.

Het apparaat maakt een analyse van de hartproblemen en zal in het geval van fibrillatie een schok adviseren, tot zóver alles duidelijk.

Wie zich nu realiseert, hoe ging dat ook alweer?, doet er wijs aan een herhalingscursus te doen en te leren met een AED te werken. Hoe meer mensen dit kunnen, hoe meer levens er gered kunnen worden. Bedrijven zonder AED kunnen er een ophangen in het kader van de bedrijfsveiligheid. Het publiek profiteert in veel gevallen van mee. Overheden gaan er steeds meer op over om AED apparatuur op te hangen.

Helaas is deze apparatuur niet geschikt voor dieren en uit onderzoek is gebleken dat reanimatie bij dieren een bijna zinloze zaak is door de onmogelijkheid tot een efficiënte hartmassage. Dit wordt veroorzaakt door anatomische verschillen en de onmogelijkheid het hart te kunnen masseren tussen wervelkolom en borstbeen. Jammer, maar een feit.

Onze AED is er dus voor u en ons!

Het team van Dierenkliniek de Paltrok