konijn buiten gras spriet in bek gecomprViraal Hemorragisch Syndroom (VHS) of Viral hemorrhagic Disease (VHD) of Rabbit hemorrhagic Disease (RHD)

 

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuwe variant van het virus, namelijk het RHD2-virus. Vanaf halverwege 2016 blijkt dit virus volop aanwezig in Nederland en maakt veel slachtoffers onder konijnen.


Virus

VHD is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dit virus, dat zeer besmettelijk is, verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden bij konijnen (zie symptomen), maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1- en het RHD2-virus.
De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD2-infectie langer (gemiddeld 3-5 dagen) dan bij RHD1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.

Symptomen

Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant (RHD1) van het virus zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze acuut ziek worden en vrijwel meteen daarna sterven.


Aantallen en verspreiding binnen Nederland

Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, onder andere omdat er geen centrale registratie is van sterfte onder tamme en wilde konijnen én omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht. Bovendien zullen veel dode wilde konijnen niet worden opgemerkt doordat konijnen in het wild deels ondergronds leven en daar dus ook kunnen sterven. Op basis van de huidige gegevens lijkt het RHD2-virus zich geografisch over het hele land te hebben verspreid.


Vaccinatie

Konijnen kunnen met jaarlijkse vaccinaties beschermd worden tegen de ziektes myxomatose, RHD1 en RHD2. Tijdens dit jaarlijkse bezoek aan de kliniek worden de dieren lichamelijk onderzocht. We gebruiken 2 vaccins: "Nobivac Myxo-RHD", werkzaam tegen myxomatose en RHD 1 en "Filavac KC+V", werkzaam tegen RHD1 en RHD2. U kunt hiervoor het hele jaar op werkdagen bij ons terecht. De kosten voor de controle en de 2 vaccinaties bedraagt in totaal 58 euro per konijn.

U kunt telefonisch een afspraak maken of online

Vervoer

Wilt u uw konijn(en) vervoeren in een kunststof vervoersbox met een handdoek erin? Wilt u geen hooi in de vervoersbox leggen? Dit i.v.m. hygiëne en het tegengaan van verspreiding van eventuele ziektes.